Tầng 1
Không gian mở, nhìn ra khu vực vườn hoa, phục vụ buffet sáng hàng ngày.
Mở cửa từ 06:30 – 10:00